HOME > EXHIBITON > Inna Art Space Art on Paper New York 2020 > ABOUT

加入日历 下载PDF

Inna Art Space Art on Paper New York 2020

During March 5th-8th 2020, Inna Art Space took part in Art on Paper New York and presented artists include Chen Dongfan, Fang Wei, Liao Wenfeng, Liu Beining, Noriko Shinohara, Pan Wangshu, Sun Yunfan, Ushio Shinohara, Walter Robinson and Wang Ke.