HOME > EXHIBITON > ART XIAMEN ART AND DESIGN FAIR > ABOUT

加入日历 下载PDF

ART XIAMEN ART AND DESIGN FAIR

Inna Art Space is pleased to present a selection of works by artists Cao Shu, Chen Dongfan, Chen Huafeng, Fang Wei, Candida Höfer, Liao Wenfeng, Liu Beining, Pan Wangshu, Walter Robinson, Shang Simin, Wang Ke, Yi Lian, Yu Aijun and Zheng Wenxin at Art Xiamen Art & Design Fair 2021.